Vikpartier och vikdörrar – när du vill öppna upp maximalt

Ett glasparti släpper verkligen in naturen i rummet och skapar ett ljust och trevligt rum. För dig som vill kunna öppna upp uterummet så mycket som möjligt när lusten faller på finns ett bra alternativ – vikdörrar. Vikdörrar har fördelen att de kan öppnas, vikas ihop och skjutas åt sidan så att du får en helt fri öppning. Vanliga skjutpartier skjuts åt sidan och lämnar alltid en del av uterummet stängd då det bara kan skjutas in så långt som glaspartiet är brett. Med ett vikparti kan du nyttja hela 90% av glasväggens storlek, perfekt för dig som vill ha en riktigt stor öppning. Om uterummet är din enda uteplats så är detta ett bra val för att nyttja ytan så mycket som möjligt.


Bilden kommer från Expodul.se

De flesta vikdörrar är som standard anpassade för vinterträdgårdar eller för montering direkt i husfasaden. De är därför isolerade på bästa sätt med lågt U-värde på glaset (ca 1,1) och bruten köldbrygga i profilerna, dvs profilerna innehåller ett annat material än aluminium i mitten för att förhindra att kylan leds in i rummet. Konstruktionen på vikdörrarna är en helt annan än på ett vanligt skjutparti. På ett skjutparti finns alltid risken att fukt och kyla kan tränga igenom även om glaspartierna är av mycket hög kvalitet och med bra isoleringsgrad. Av den här anledningen passar vikpartier, till skillnad från skjutpartier, utmärkt som fasadpartier då den risken är minimal.
1 Bildgalleri 100 uterum

Vikdörrarna kan oftast monteras på två sätt, antingen utåtgående eller inåtgående beroende på vad du har för behov. Ofta kan man också välja eller kombinera höger-, vänster- eller mittöppnade partier också.

Läs mer om andra typer av glaspartier här Hur du väljer rätt skjutpartier till ditt uterum.