Grund till uterum: vilken lösning passar ditt ändamål?

Arbetet med själva grunden är till stor del avgörande för hur slutresultatet för hela ditt uterum kommer att bli. Med noggrannhet och kloka materialval kommer du långt, men känner du att du saknar erfarenheten för att bygga grund till uterum själv så kan det vara väl värt att ta hjälp av en expert.

grund-uterum
Bild: Byggahus.se

Grunden mycket viktig för resultatet
Ett uterum är utsatt för stora miljömässiga påfrestningar med temperaturskillnader under året – torka, regn, kyla, snö osv. Detta gör att grundarbetet är ett av de absolut viktigaste momenten i bygget av hela ditt uterum. Det räcker inte med att köpa dyra glaspartier med bra U-värde för att få god isolering, särskilt inte om du bygger ett uterum som skall användas året runt.

De 2 viktigaste momenten i grundläggningen är:

 • Att den blir rak och framför allt vågrät så att resten av uterumskonstruktionen får den behövliga förankringen och ett bra utgångsläge att bygga upp väggar och tak på. Om inte grunden är rak kommer montage av prefabricerade objekt, t ex fönsterpartier, dörrar, luckor, glastak, mm. sannolikt att misslyckas genom att spänningar uppstår i konstruktionen så att konsekvenserna blir sprickor i glaspartier, otätheter i tak och väggar som i sin tur leder till vattenläckage – och som följd av detta mängder av olustigheter såsom mögel, fuktskador på möbler och annan inredning.
 • Att fuktspärren mot marken blir så bra som möjligt. Om fukt kan tränga upp i uterummet så får du problem med kondens på rutorna, textilier och mattor blir fuktiga och möglar tillslut. Fukten kan också skada hela konstruktionen, göra att trädelar sväller, armering rostar, att betongen spricker, osv.

*JUST NU* fina rabatter på uterum från Skånska Byggvaror

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

bok-uterumVill du veta mer?

Läs svaren på de vanligaste frågorna som blivande uterums-ägare har:

Klicka här >>
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

De vanligaste konstruktionerna för grund till uterum är:

 1. Träbjälklag på nedgrävda plintar
 2. Murad eller gjuten stödmur med träbjälklag
 3. Gjuten platta på mark

Vilken grundtyp du väljer beror på hur uterummet skall användas, hur din tomt ser ut och lutar, hur ditt hus ser ut och sannolikt också vilken budget du har. För enklare uterum är det vanligt att bygga ett träbjälklag på nedgrävda plintar. Detta lämpar sig också bra om du behöver höja upp nivån på uterummet eller om din tomt sluttar där du vill bygga.
Nivån på golvet inne i uterummet Det är också viktigt att tänka igenom i vilken nivå som golvet på ditt uterum skall ligga. Skall det vara i markhöjd eller kanske upphöjt? Om du vill ha ett upphöjt golv måste du räkna in den höjdskillnaden när du bestämmer på vilken nivå som grunden skall byggas. Grund till enklare uterum Till ett enklare uterum går det också bra att bygga direkt på marken, ovanpå isolerade betongplattor till exempel. Eller om du har en befintlig altan och bara vill ha några väggar i glas så går det bra att bygga direkt på altanen. Men då blir det mer en enkel inglasad veranda för användning på sommaren. Bygger du ett vinterbonat uterum som skall vara uppvärmt under hela året är den gjutna plattan på mark absolut att föredra, och ett måste om du vill lägga in golvvärme i utrymmet.

Träbjälklag

Om du väljer att bygga ett bjälklag i trä så är det viktigt att använda tryckimpregnerat trä. Tryckimpregnerat trä är behandlat med bekämpningsmedel för att motverka att röta uppkommer när virket används i fuktiga miljöer. Likaså kan vi rekommendera att välja rostfria och syrafasta beslag, skruvar och andra komponenter som skall sitta i konstruktionsdelar som utsätts för fukt. Det är inte att rekommendera att bygga in tryckimpregnerat trä i oventilerade konstruktioner då detta avger gaser från impregneringsmedlet som vissa upplevt irriterar ögon, näsa, hals och möjligen också ge huvudvärk – ohälsosamt med andra ord, så använd det tryckta virket på rätt ställe.

Träbjälklag på stödmur

Träbalkar kan även monteras på en stödmur som man murar upp. Då får du en stabil grund som du sen kan isolera mellan träbalkarna och lägga golvet ovanpå. Du kan själv välja hur mycket eller lite du vill isolera, beroende på användningsområde av uterummet.

 

Gjuta platta på mark

Att gjuta betongplattan till utrymmet är trixigt men absolut genomförbart. Om du aldrig gjutit själv innan så ta gärna hjälp från en hantverkare. Om du är osäker på hur du skall få en perfekt platta så kan du köpa färdiga gjutformar/kantelement i bygghandeln eller hos de flesta uterumsleverantörerna. De underlättar arbetet en hel del. Obs! Tänk på att det inte får vara kallare än +5 grader ute när du skall gjuta för då stelnar inte betongen som den ska. Glöm inte heller att plattan skall dimensioneras för de laster som den skall ta upp från väggar och tak, vattentryck underifrån, laster från vind, snö, regn, mm.

Arbetsmoment, gjuta platta på  mark

 • Mät ut området på marken. Använd ett vinkelinstrumet och se till att du får räta vinklar i hörnen. Slå ner små pålar i marken och fäst snören från påle till påle som markerar kanten på utrymmet. Kontrollmät MYCKET noga. Skall plattan vara rektangulär, dvs. långsidorna lika långa och kortsidorna lika långa, så kan du mäta diagonalerna. Är diagonalerna lika långa är konstruktionens hörn vinkelräta.
 • Gräv ut grunden ända ned till frostfritt djup. Frostfritt djup varierar med var i landet du bor, hör med byggnadsnämnden hos din kommun om vad som gäller för ert område.
 • Lägg en fiberduk i botten på grunden och fyll upp med dränerande material, förslagsvis makadam. Vill du vara extra noga så ”tvättar” du makadamen innan du täcker över denna med andra lager. Därmed reducerar du risken för att dammet på makadamen gör att ytvatten/grundvatten kapillärt går upp i betongen.
 • Nu är det dags att göra själva gjutformen. Det kan göras på olika sätt och det handlar om att bygga en form/ram som du sedan häller ned den flytande betongen i. När betongen stelnat har du en perfekt form, anpassad för just ditt uterum. Gjutformen kan du skapa med murning av betonghålsten / lättbetongblock / lecablock edyl som muras samman eller med hjälp av virke som du bygger ihop till önskad form.Det enklaste och snabbaste alternativet är dock att köpa färdig-isolerade grundelement i bygghandeln där själva isoleringen utgör gjutformen. Dessa görs vanligtvis i cellplast, klädd utvändigt med en fibercementskiva, som är ett material med mycket god isoleringsförmåga. Obs! Använd rätskiva och ett vattenpass för att säkerställa att ”formens” topp har ett helt vågrätt resultat. Glöm inte att förankra formen mycket stadigt.kantelement-uterum
  Gjutform med kantelement. Bild: Uterumsmästarna

Betong väger 2400 Kg/m3, så när du häller ner betongen uppstår stora krafter. Ett viktigt moment är själva isoleringen av plattan. Ett bra U-värde (isoleringsförmågan) är en förutsättning för att du med komfort skall kunna använda uterummet året runt. Har du dessutom för avsikt att lägga golvvärme vill du säkert vara energieffektiv, dvs. att värmen stiger uppåt (in i uterummet och värmer golvet) än neråt (ner i marken och värmer undergrunden) – du vet ”elda för kråkorna”.Isoleringen av plattan görs effektivast och billigast med cellplastskivor. Du bör ha ca 10 cm tjocklek på plattan på det tunnaste stället. Kontrollera formens diagonaler och att den är vågrät upprepade gånger innan du häller i betongen.

 • Sätt ut distansklossar i botten på gjutformen (armeringen får inte ligga för nära undersiden eller översidan och skall du ha ett riktvärde bör täckskiktet vara ca 4 cm), lägg ut armeringsjärn utmed gjutformens kanter, både i underkant och i överkant och lägg ut ett armeringsnät över hela ytan, ca 4 cm under formens överkant. Har du för avsikt att ha vattenburen golvvärme fäster du dessa vattenrör (PEX-rör) i ett smart mönster mot armeringsnätet (smart mönster betyder att temperaturen i matarledningen och returledningen tillsammans blir så lika som möjligt över hela ytan) och fäst ev. golvvärmekabel på dessa.Har du för avsikt att installera el-buren golvvärme så kan du lugnt gjuta plattan. El-golvvärme system finns i ett flertal typer och bygger (höjden) relativt lite och kan monteras under golvytskiktet.
 • Dags att gjuta! Vi rekommenderar att du köper färdigblandad cement när du skall gjuta grund till uterum, det är något dyrare men du får en perfekt blandning och slipper en del krångliga moment. Tänk också på att betong bränner (stelnar) så du har inte all tid i världen på dig. Se till att du har utrustning hemma för att se till att betongen verkligen fyller ut alla delar. I detta moment använder du en vibrator för att vibrera betongen till att fylla ut alla utrymmen. Görs inte detta uppstår fickor där betongen inte fyllt ut. Detta betyder att armeringen blir friliggande och angrepp av rost som en följd, liksom rostsprängningar av betongen med sprickor och otätheter som en konsekvens. Ett annat moment är att få en hyggligt jämn översida. Det första momentet gör du medan betongen fortfarande är blöt. Använd en dragbräda för att skrapa av överbliven betong. Använd kanterna på formen som stöd för dragskivan. Den yta som du får när betongen väl stelnat är tillräcklig för att montera el-golvvärme, fix och klinker på.

Har du behov av ett jämnare betongytskikt kan du ”stålglätta” betongen till ett jämnare ytskikt. Hur man använder stålglättningsutrustning kan du läsa om på Internet.

gjuta-platta
Bild: blog.easynut.org

De 5 vanligaste misstagen då man ska gjuta platta

1. Fel cementblandning
Ett vanligt fel är att cementblandningen är bristfällig. Om den blir för vattnig eller för tjock så får den inte rätt egenskaper och kommer då inte att fungera som den ska. Resultatet kan bli en betongplatta som spricker. Du måste göra precis enligt anvisningarna på påsen annars blir det inte rätt. Köp därför färdigblandad betong om du känner dig osäker, det ger dig också volymen av betong på en gång, vilket både underlättar gjutningen och ökar kvalitén på arbetet som helhet.

2. Kantelement som lägger sig
Betong är ett kraftfullt material och då det flyter ut och sedan trycker mot kantelementen kan det göra att dessa brister eller lägger sig ned om du inte stadgat formen tillräckligt.

3. Dålig förstärkning
Betongen blir som mest stabil och stark om den får fästa runt partiklar som blandas in i cementblandningen. Det kan vara fibrer från glas eller metall men det bästa och enklaste sättet är att lägga ut armeringsjärn/armeringsnät i gjutformen som betongen binder till. Utan förstärkning i betongen kommer plattan att spricka med åren och det minskar ditt uterums hållbarhet.

4. Cellplast som flyttar på sig
Cellplast är ett mycket lätt material och när du lagt ut cellplasten för isoleringen av plattan är det viktigt att du fäster denna noga med cellplastspik. Annars finns risk för att cellplasten flyter upp när du fyller på med tung cementblandning.

5. Fel bränningstid
Det tar mellan 24-48 h för betong att brinna (stelna). Tänk på att det tar längre tid innan du kan ställa ut tunga föremål på den nygjutna plattan. Det är viktigt att betongen får ta sin tid att stelna. Full styrka får betongen först efter 63 dagar, men du kan börja bygga ditt uterum ca 1 vecka efter gjutningen. (tiden beror på betongkvalitén så kontrollera med leverantören) Tänk dock på att betong innehåller en hel del vatten som måste torka ut innan du täcker in plattan med tätskikt av olika slag, t ex flytspackel och klinker.


Nästa steg

När grunden är färdig är det dags att bygga stommen till uterummet.