Att välja en bra placering för växthuset

Med lite tur så har du kanske ett flertal platser i trädgården där du skulle kunna placera växthuset. Du kan då vara lite flexibel och väga de olika platsernas fördelar och nackdelar mot varandra. Har du däremot bara en möjlig placering så får du koncentrera dig på att göra det bästa möjliga av den platsen. Nedan följer några punkter som du bör ta med i beräkning när du skall välja plats.

Växthus placering
Bild: BC Greenhouse Builders Ltd

Tillgång på ljus
Ett växthus som ligger i skugga är ineffektivt, så mängden tillgängligt ljus är det absolut viktigaste när du väljer plats. Byggnader, häckar, staket och träd skapar skugga som kommer att påverka hur dina odlingar växer. När du utvärderar en plats i din trädgård, tänk på att solen står mycket lägre under vinterhalvåret och att en plats som verkar skuggfri under våren kan vara helt täckt i skugga under vintern när du behöver ljuset som allra mest (såvida du skall odla under vintertid). Den enda gången som du kan välja en plats som inte har full tillgång till ljus är om du skaffar ett växthus mot husvägg, dessa bör nämligen vara i skugga under dagens varmaste timmar. Husväggen (eller muren eller vad du nu placerar växthuset mot) värms upp av solen och agerar som ett stort element vilket ger problem med överhettning om du inte har tillgång till skugga mitt på dagen.

I vilket väderstreck skall växthuset placeras
Bild: West Virginia University

Vilket väderstreck?
Det finns lite olika teorier kring i vilket väderstreck ett växthus bör placeras. Men de flesta experter är eniga om att ett rektangulärt växthus som skall användas året runt bör placeras så att taknocken går från väst till öst. Med detta alternativ så får växterna så mycket solljus som möjligt under årets alla månader. Om du däremot bara vill odla under sommarhalvåret så skall taknocken placeras från norr till söder. Annat att väga in i beslutet om placering är hur det passar in i omgivningen och hur det förhåller sig till andra delar av din trädgård och ditt hus.

Skydd från väder och vind
Placera ditt växthus 10m från större träd om du har möjlighet till detta. Detta är inte bara viktigt ur skuggsynpunkt utan även eftersom träd tappar grenar som kan ge skador på tak och väggar, samt att de flesta träd tappar sina löv på hösten vilket gör att du måste rensa hängrännorna betydligt oftare. Tänk också på att vissa typer av träd utsöndrar klibbig växtsaft som gör att allt som är placerat i dess närhet får detta på sig. Då måste du tvätta glaset oftare för att inte mögel och svampar skall börja växa och mängden ljus reduceras. Du bör dock inte välja en plats som är alltför friliggande och utsatt för hårda vindar. Då kan glaset gå sönder och om du vill odla på vintern så kommer kall luft att tränga in från vindarna och kyla ned inomhustemperaturen. Om du måste välja en utsatt plats av någon anledning, försök bygga ett vindskydd, tex i form av en häck eller ett stabilt plank.

Tillgång till vatten och el
Att ha tillgång till både el och vatten underlättar ditt arbete avsevärt. Även om du inte väljer att installera detta från början så är det smart att inte välja en plats allra längst bort i trädgården. Dels så är det längre att gå dit när du måste utföra snabbare sysslor och dels så blir det både svårare och dyrare att dra kablar över hela trädgården när du väl vill ha tillgång till vatten och el. Du behöver inte dra in vatten och el från början, du kan alltid bära vatten dit eller dra en lång trädgårdsslang. El är lite svårare att vara utan. Det går såklart men det innebär att du inte kan använda en värmefläkt som går på el eller några uppvärmda odlingslådor, inte heller något tilläggsljus om det skulle behövas. Det finns värmare som går på paraffinolja eller gas men detta är inte särskilt kostnadseffektiva val.

Markens beskaffenhet
Välj en plats med fast väldränerad jord. Om marken är ojämn så behöver den kunna jämnas till, se därför till att inga stora stenar eller berg finns under markytan. Om marken är nygrävd, tex vid ett nybygge, så är detta inte att rekommendera som placering. Allteftersom jorden sätter sig så kommer marken att sjunka ihop och detta kan innebära problem med hela konstruktionen och även göra att glasrutor spricker och går sönder.

Det kan också vara bra att välja en plats som inte är i närheten av där barn leker eftersom bollar och annat som kommer flygande i luften lätt kan ge skador och även utgöra en risk om glaset skulle gå sönder. För dig som vill vara på den säkra sidan kan ett växthus i säkerhetsglas vara ett alternativ.