Limträ eller inte till uterummets stomme?

Stommen är uterummets skelett kan man säga, den bärande konstruktionen som du fäster väggar, tak och glaspartier på. Stommen måste således klara både vikt och belastning från uterummets övriga komponenter. Valet av material till stommen är därför av avgörande betydelse för helhetsresultatet.

Bygga-uterum-stomme
Bild: Byggahus.se

Därför är stommen så viktig
Skjutpartier, som de flesta väljer till sina uterum, skjuts på skenor i sidled. Dessa kräver en stabil stomme som håller uppe konstruktionen år efter år. Om stommen blir sned blir det till slut svårt att föra partierna fram och tillbaka. Om du har fasta partier finns risk för att glaset i partierna spricker om stommen inte klarar vikten från dem.

Har du slarvat med dimensioneringen, kanske på grund av okunskap, kan det medföra att du måste du räta upp din uterum stomme i efterhand och det är mycket svårare än att göra rätt från början – använd starka, beständiga material.

 

*JUST NU* fina rabatter på uterum från Skånska Byggvaror

 

Vad är limträ? 

stomme-i-limtra
Limträ är ett slitstarkt material som ofta används till just pelare och balkar (takstolar och bjälklag) inom byggindustrin. Till stommen i ett uterum passar limträbalkar också alldeles utmärkt.

Hur görs limträ?
En limträbalk består av flera lager av trä som först torkats och därefter limmats ihop under stort tryck och värme. Limträ görs oftast av gran eller lärkträ som efter ytbehandling (t ex lackning) blir ett mycket tåligt och slitstarkt material. Lärkträ är ungefär lika hårt som ek och har en naturlig motståndskraft mot röta och svampangrepp.

Fördelar med limträ
Andra fördelar med limträ är dess goda brandmotstånd, utmärkta förmåga att spänna över stora spännvidder, stora bärförmåga och faktiskt dess estetiska utseende. Dessa egenskaper underlättar ditt bygge. I förhållande till sin egen vikt har limträ faktiskt högre bärighet än t ex. aluminium och betong.

En annan viktig fördel är att limträ har bättre värmemotstånd och tål temperaturförändringar avsevärt bättre än massivträ, vilket ett uterum ofta är utsatt för.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

bok-uterumVill du veta mer?

Läs svaren på de vanligaste frågorna som blivande uterums-ägare har:

Klicka här >>
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Limträstomme vs vanligt virke

Många frågar sig om det är värt att satsa på limträbalkar till uterum stomme eller inte, det är ju trots allt dyrare än vanligt virke. Anledningen till att limträbalkar är vanliga i uterumskonstruktioner är på grund av att det är ett väldigt starkt material och kan ta upp tyngden från glaspartierna.

 

LimträVanligt virke

Glaspartier är ofta mycket tunga, särskilt skjutpartier som skjuts i sidled, och om du monterar dessa på en stomme som inte klarar den vikten, kan det hända att din stomme spricker eller blir böjd. Vanligt virke är oftast gjort i gran eller tall och kan lätt spricka eller deformeras.

Vi rekommenderar limträ
Om du får du nedböjningar i konstruktionen innebär detta att det blir svårare, om inte omöjligt, att öppna och stänga dina dörrar, fönsterglas kan spricka och otätheter mellan stommen och stomkomplementet (fönster, dörrar) kan uppkomma.

Av den anledningen rekommenderar vi därför att du väljer en limträstomme och inte massivträ.

Köpa färdigkapad stomme?

stomme-limtra
Hos de flesta uterumsleverantörer finns limträdelar till uterummet att köpa i färdiga stycken, kapade med precision för att passa ihop perfekt. Precision är A och O när du bygger hela ditt uterum.

Därför kan det vara skönt att köpa en färdigkapad och måttanpassad limträstomme för att du skall slippa oroa dig för varje millimeter. Då blir det lite som att lägga ett pussel, eller bygga med ett riktigt stort lego.

Gör din bedömning utifrån dina förkunskaper och erfarenheter och din tillgång på tid till ditt projekt. Om du väljer att kapa till delarna själv så var noga med måtten hela tiden, använd vinkelhake och vattenpass och var perfektionist  – då kommer också slutresultatet att bli riktigt bra.

Åtminstone till bärande delar

Limträ är ett dyrare alternativ än vanligt konstruktionsvirke och om du vill hålla nere kostnaderna kring ditt uterum så finns ett alternativ. Du behöver faktiskt inte använda limträ till hela stommen, det räcker om de bärande delarna som pelare och balkar är gjorda i limträ. Till andra reglar går det bra att använda vanligt virke.

Hos Willab Garden eller Skånska Byggvaror kan du till exempel köpa enskilda färdigkapade limträdelar till de bärande delarna.

Exklusivare material

Du kan naturligtvis också satsa på mer exklusiva material, såsom mahogny, cederträ, teak, m fl. Dessa klarar också tyngden från skjutpartierna.

Ytbehandla noga innan montering

Tänk på att behandla alla trädetaljer noggrant innan montering. Allt trä skall grundmålas och därefter målas för att undvika fuktangrepp, även de delar som inte syns efter montering. Detta är av yttersta vikt för ett uterum med lång livslängd.

Stomme i aluminium till uterum

Aluminiumstomme
Bild: Expodul

Stommen går även att bygga i aluminium och går att köpa från en uterumsleverantör eller i bygghandeln.

Fördelarna med aluminium
Fördelen med aluminium är att det kräver avsevärt mindre underhåll än massivträ och limträ. Från vissa leverantörer kan du köpa hela stommen i aluminium, dvs. stolpar/pelare, takstolar/balkar, luckor, dörrar och fasta glaspartier.

Du får ett näst intill underhållsfritt uterum som har mycket lång livslängd. Fördelarna är uppenbara för dig som kanske bygger ett uterum till sommarstugan och inte vill spendera hela semestern med att måla och fixa.

Att montera stommen, arbetsordning

När det är dags att montera stommen är det nödvändigt att vara minst två personer som hjälps åt för att allt skall bli rakt och stabilt, dvs. i våg och i lod.

Takbjälkarnas avstånd
Hur tätt takbjälkarna skall sitta beror på hur stora laster som de skall ta upp, dvs. egenvikten på takkonstruktionen, takmaterialet och rörliga laster från vind och snö. Om du bor i norra Sverige behöver du placera takbalkarna tätare eftersom det finns risk för stora laster från snö på taket.

Hör med din bygghandel eller uterumsleverantör om du är osäker på avståndet mellan takbalkarna. Här hittar du Boverkets föreskrifter gällande konstruktionsstandarder, och för snö uppdelat i alla Sveriges kommuner. Kolla specifikt på sidan 31 för snö.

1 Bildgalleri 100 uterum

På motsvarande sätt skall också pelarna dimensioneras. Dessa skall ta upp lasterna från taket och vindlaster, vilka fluktuerar över tid, tänk själv – storm ena dagen, vindstilla en annan. Självklart är det skillnader.

  1. Börja med att markera ut exakt var pelarna skall stå.
  2. Montera först pelare och balkar, se till att alla vertikala bärverk står i lod. (kontrollera både i riktningen in- utsida och parallellt med fasaden. I båda riktningarna skall pelarna stå i lod. (spika upp strävor som gör att du temporärt håller pelaren i en riktning. Spika sedan strävor som riktar upp pelaren i den andra riktningen)
  3. Fäst balken (hammarbandet=övre horisontell balk, t ex ovan fönster och dörrar vars syfte är att ta upplaster från ovan liggande konstruktioner såsom t ex takstolar) utmed långfasaden. Skall du bygga ditt uterum mot befintlig fasad, fäst en balk i husfasaden och se till att den är i våg, samt på en höjd så att du får en effektiv avrinning av regn och snö. Infästningen av balken i fasad är ett delikat jobb och du skall se till att infästningen blir så bra att balken kan ta upp lasten från taket.(nästan halva vikten av taket och laster hamnar på denna balk). En vanlig orsak till läckage är just infästningen av denna balk och det systemför att avtäcka anslutningen mellan nytt glastak och yttervägg.
  4. Montera takbalkarna mellan balken monterad på ytterväggen och hammarbandet. Som du säkert inser gäller att, om inte takbalken fästs ordentlig i väggbalken, kommer denna att röra sig utåt och långfasaden luta utåt. Väggbalken måste således vara ordentligt infäst i byggnadens stomme, inte bara i ytterväggens ytskikt. Lägg sedan ut takbalkarna och fäst dessa lika stabilt. Om du använder prefabricerade takglas-kassetter, är det dimensionen på dessa som får avgöra avståndet mellan balkarna. Det finns också prefabricerade system att använda för att lägga glaset i. Sådana system gör det mycket enklare, snabbare och sannolikt billigare än om du skall specialskrädda varje glas.
  5. Stommen är nu färdig.

Noggrannhet lönar sig

Vi har tidigare påtalat behovet av stor noggrannhet när det gäller golv i uterum och att dess översida är absolut horisontell, att de vertikala- och horisontella bärverken (pelare och tak) är i våg och lod. Vi har också nämnt att underdimensionering i stommen medför att dörrar kärvar, glas spricker mm.

En effekt som aldrig nämns (på grund av okunskap och svår att kalkylera) är att alla objekt som placeras i vinden (blåsten), så kommer lufttrycket att bli till övertryck på den påblåsta sidan och undertryck på lä-sidan. Detta gäller också för byggnader. Eftersom byggnader är ihåliga objekt men inte helt täta, kommer övertryck och undertryck att försöka utjämnas i byggnaden. Ju mer det blåser desto större tryckskillnader, ju större krafter. Dessa krafter märker du som drag, på grund av konstruktionens otätheter – ju mer det blåser ju större drag.

Om du nu kombinerar vind med regn (inte ovanligt) kommer draget att samverka med regnet och suga in vatten in i uterummet genom dess otätheter, vilka kan finnas såväl i fasad som i tak. Denna effekt är synnerligen oönskad eftersom ditt uterum inte helt skyddar ditt uterum från vädrets makter, vilket egentligen var vad du var ute efter från början.

I dessa sammanhang kommer inte alltid vattnet uppifrån och ner, det kan mycket väl sugas uppför, vilket gör att det är svårt att förebygga.

Några enkla knep
Det finns några enkla knep att reducera problemet med, t ex ventiler eller luckor, placerade så att tryckskillnaderna reduceras, stor noggrannhet i uppbyggnaden av uterummet för att minimera otätheter, tätningar för att reducera otätheter, avrinningsanordningar som avleder regnet, osv.

Kondens är ett helt separat ämne och orsakerna till att kondens uppstår bör studeras noga.

Självklart kan en byggkonstruktör hjälpa dig med alla typer av dimensioneringar av uterummet.


Nästa steg

När stommen är färdigmonterad är det dags att montera takprofilerna och lägga i takskivorna. Läs mer om tak till uterum i nästa artikel.