Glasguide för uterum & växthus

Enkelglas (vanligt glas)

Enkelglas är ett annat namn för vanligt fönsterglas, dvs en enkel glasruta. Med enkelglas försvinner värmen snabbt ut i rymden över natten eftersom utstrålningen sker direkt mot den mer än iskalla rymden (-273°C). Med enkelglas blir det också snabbt mycket varmt i uterummet då solen ligger på. (solens strålning är kortvågig intill dess att den träffar något, då omvandlas den kortvågiga strålningen till långvågig värmestrålning och värme). Enkelglas används ofta i härdat utförande och oftast till enklare sommarrum.

Isolerglas

Med isolerglas, dvs flera floatglas som är hoplimmade med luft- eller gas-spalter emellan, får du en jämnare temperatur inne i uterummet. Glasrutorna är ihoplimmade med en distansprofil och inne i den finns ett torkmedel som absorberar ev. fuktighet mellan glasen. Det är luftspalten mellan glasen som isolerar, ju bredare luftspalt desto bättre isolering. Isolerglas minskar värmeförlusten rejält och blir ett mer energieffektivt val eftersom värmen stannar kvar inne i uterummet över natten eller när temperaturen sjunker. Isolerglas säljs antingen med luftspalt eller med gas-spalt, oftast argongas. Gas ger ett lägre U-värde och därmed en bättre isoleringsförmåga.

Energisparglas

Ett glas som är belagt med ett tunt lager av metalloxid kallas för energisparglas. Om du har ett uterumstak gjort av eneriglas så ger det effekten att värmestrålningen i rummet reflekteras nedåt och sparar på så sätt energi. Ett uterum byggt med energisparglas blir betydligt varmare än med andra typer av glas. Dessutom förhindrar det att glaset fryser på utsidan vintertid. För optimal isoleringsförmåga skall detta användas på isolerglas som grund.

Solskyddsglas

Solskyddsglas fungerar på samma sätt som solglasögon och har en värmeabsorberande effekt. Ett uterumstak i solkyddsglas dämpar värmestrålningen från solen och det blir inte stekande hett inne i rummet. Solskyddsglas har också mycket värmeskyddande egenskaper och energiförlusten nattetid är mycket låg. Solskyddsglas finns ofta med grå eller rökfärgad ton.

Säkerhetsglas

Säkerhetsglas används för att minska risken för skärskador vid en olycka då glaset går sönder. Ett vanligt glas går sönder i tusen bitar, ofta stora skärvor med vassa kanter och många små bitar. Ett säkerhetsglas tillverkas genom uppvärmning och kontrollerad nedkylning så att tryckspänningar byggs in i glaset. Detta gör att det faller sönder i små och fyrkantiga bitar istället och minskar risken för olyckor dramatiskt. Alla skjutpartier, fasta glaspartier, fönster m.m går att beställa som säkerhetsglas. Enligt en ny lag från Boverket som trädde i kraft 2009 skall alla nyproducerade glaspartier vara gjorda i säkerhetsglas 600 mm ovan golvnivån.

Läs mer om glaspartier här:
Hur du väljer rätt glaspartier
Fasta glaspartier
Vikdörrar