Vad är ett uterum?

Ett uterum är en enklare sluten byggnad med minst en inglasad vägg. Det kan byggas både som en tillbyggnad på ett befintligt hus eller som en fristående byggnad, ett s.k. fristående uterum.

inglasat uterum påbyggnad

Syftet med ett uterum

Syftet med ett uterum är att skapa ett skydd för väder och vind som gör att uteplatsen kan användas under en längre tid på året. Det är vanligt att man glasar in en redan befintlig uteplats på t.ex. ett trädäck.

Skjutpartier öppnar upp
De flesta uterum byggs med ett eller flera skjutpartier som utgör rummets väggar. Dessa går att skjuta i sidled och på så sätt öppna upp rummet mot trädgården utanför. Skjutpartierna är vanligtvis gjorda i trä eller metall med glasinfattning som fästs i väggarna på uterummet.

Taket släpper in ljus
Det är också vanligt att uterumstaket är gjort i glas eller kanalplast med olika grad av genomsynlighet. Det genomskinliga taket släpper in solens strålar som snabbt värmer upp rummet. Man kan också bygga ett uterum med ett tak av tegel eller papp för att på så sätt kunna öka isolergraden i taket och därmed i hela konstruktionen. Taket kan även byggas i korrugerad plast som ett enklare val för oisolerade rum.

Grunden beror på terräng och syfte
Grunden görs ofta som en gjuten betongplatta vari man lägger golvvärmeslingor som ger en skön komfort i uterummet. Grunden kan även byggas som en plintgrund eller på en stödmur, lite beroende på hur terrängen ser ut. Den som bygger ett uterum direkt på en befintlig trätrall bör sörja för att den isoleras underifrån för att minska kondensbildning när uterummet står klart.

Stomme i trä eller metall
Stommen utgörs av antingen limträ eller konstruktionsvirke eller en kombination av de båda. Limträ bör användas för de bärande delarna eftersom det är mer stabilt än vanligt virke. Det finns även stommar helt gjorda i aluminium för ett i princip underhållsfritt uterum.
1 Bildgalleri 100 uterum

Golvet skall klara fukt
Golvet är ofta gjort i betong varpå man fördelaktigt lägger klinker eller andra stenmaterial. Trägolv är svårare i uterum på grund av fuktskillnaderan och risken för mögel och sprickbildning. Men det finns trägolv som passar bättre, tex hardwood, bambu eller kork.

Säsongen i ett uterum
Hur lång tid på året som uterummet går att använda beror helt på hur väl uterummet är isolerat, och då ser man till hela konstruktionen. Ett enklare oisolerat uterum används mest på sommaren, medan ett vinterbonat uterum, eller en så kallad vinterträdgård, kan användas året runt.

Artiklar:
Orangeri, platsen där både du och växterna stortrivs
Vinterträdgården, för användning året runt
Lusthuset – trädgårdens juvel