Hur du gör en uterum ritning

I den här artikeln får du veta följande:

 • Placering på tomten, vilka regler som gäller
 • Hur du bestämmer storlek och form på uterummet
 • Hur du tar fram byggnadsritningar (uterum ritning)
  (+ Ladda ned ett exempel på ritningar)
 • Vad det innebär att anlita en arkitekt
   

uterum ritning

Utformningen av ditt uterum är av största betydelse för din trevnad och därmed hur du kommer att använda utrymmet. ”Det är de små detaljerna som gör det” och i denna process är eftertanke, planering och eftertanke igen de vägledande momenten.

Ta god tid på dig
Delar i dessa moment är att inte ha bråttom, ha en ekonomisk trygghet för projektet, ha tid att tänka på alla detaljer, inte bara uterummets huvuddelar såsom golv, väggar och tak, utan också väderstäck, ventilation, solavskärmning, belysning, energi, bevattning, inredning, uppvärmning m.m.

 

*JUST NU* fina rabatter på uterum från Skånska Byggvaror

 

Börja med en skiss

För att ditt nya uterum skall bli så lyckat som möjligt är det viktigt att planera och göra en bra ritning på hur du vill ha det. Innan du börjar tänka på att skapa en ritning bör du betänka alla delar som vi nämnt ovan. Alla delar påverkar varandra så innan du skapar en ritning, börja med att skissa mängder av olika lösningar, där du tar hänsyn till ovanstående.

Fackmässigt utformade ritningar uterum
En bra och fackmannamässigt utformad ritning är en nödvändighet om du skall söka bygglov för ditt uterum hos Byggnadsnämnden eller lämna ut den till en entreprenör för kalkylering. Här ger vi dig instruktioner för hur du steg för steg planerar och tar fram ritningarna på ditt rum.

Ritnings-exempel
Börja gärna med att ladda ned ett PDF-exempel på hur korrekta ritningar skall se ut för att bli godkända hos Byggnadsnämnden:


1. Placering på tomten

Börja med att fundera på var ditt uterum skall placeras på tomten. Här är det flera aspekter som spelar in i ditt beslut, vill du att rummet skall vara en utbyggnad från ditt befintliga hus? I vilket väderstreck vill du att rummet skall vara beläget? Hur stort avstånd har du till närmaste granne och vad tycker de om dina planer?

Kom ihåg att ett bygge som ligger närmare tomtgräns än 4,5 m kräver grannarnas godkännande. Det är alltid bra att prata med grannarna tidigt i processen för att undvika senare problem.


Bild: Boverket

Hur kan uterummet passa in i din husmiljö?
Om du vill att uterummet skall bli en utbyggnad och utvidgning av huset så måste du fundera på hur din fasad ser ut och hur det kan passa in. Det är vanligt att bygga rummet i anslutning till köket eller vardagsrummet, skulle det vara möjligt med din bostad som utgångspunkt eller vill du göra på något helt annat sätt? Ta fram dina byggnadsritningar och se vilka möjligheter du har.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

bok-uterumVill du veta mer?

Läs svaren på de vanligaste frågorna som blivande uterums-ägare har:

Klicka här >>
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ta fram dina byggnadsritningar
Börja med Situationsplanen (tomtritningen som visar var på tomten ditt hus ligger, avstånd till gränser, tomtens kupering, var andra objekt på tomten ligger, mm.)

Gå ut i trädgården
Det är också till stor hjälp att gå ut i trädgården och leta efter möjligheter, avstånd till tomtgräns, väderstreck, skuggande träd osv. Ta med dig skissblock och måttband, ta situationsplanen och komplettera den med terrängen, träd, vatten, mm. Försök att visualisera hur ett uterum skulle kunna se ut när det är klart.

Vad gör arkitekten?
Om du anlitar en arkitekt kan han/hon skapa en digital CAD-modell av din befintliga tomt med ditt hus, grannarnas hus och andra objekt i. I den digitala modellen kan arkitekten sedan placera de olika alternativa utformningar och placeringar av uterummet.

Varje sådant alternativ skrivs ut för din senare analys, där du jämför förslagen, värderar olika kvalitéer, mm. Idag kan modelleringen göras så detaljerad att du nästa inte kan avgöra om det är en modell eller ett foto. Alternativen kan självklart också representera olika grad av kvalité, kostnad, mm.

Väderstreck
Vilket väderstreck du väljer att bygga uterummet i beror på hur ditt hus är placerat och var du vill göra utbyggnaden, men också på hur mycket eller lite ljus du vill ha i rummet.
Norr ger minst ljusinsläpp och söder ger mest. Om värme är vad du är ute efter är söderläge helt rätt för dig. Då får du sol större delen av dagen och detta bidrar också till uppvärmningen av rummet, även under den kallare tiden av året.
Söderläge kan dock bli mycket varmt på sommaren och du kommer att behöva skapa skugga med hjälp av växter, utvändiga solavskärmingar, invändiga solskyddsgardiner, ytbelagda glas, mm.

Din befintliga husmiljö
För att resultatet skall bli så bra som möjligt är det viktigt att tänka på att rummet passar in i din befintliga husmiljö. Hur ser din fasad ut och när byggdes ditt hus? Ett trähus från 30-talet kanske inte blir så vackert med en klumpig aluminium-konstruktion på ena gaveln. Då kanske det är bättre att satsa på en inglasning med träpaneler för att bevara stilen och skapa en harmoni mellan nytt och gammalt.

Förr byggdes ofta uterum som bröt av helt mot den gamla byggnadens stil men nu lutar trenden mer åt att skapa en harmonisk helhet.

2. Storlek och form

Nästa steg är att bestämma dig för hur stort utrymme du vill bygga och vilken form det skall ha. Ett uterum kan göras i så många olika former och storlekar – det är i princip bara din fantasi, kunskap och plånbok som sätter gränser. Om du inte redan har läst artikeln om de tre faktorerna som spelar in för hur du väljer att bygga ditt rum så rekommenderar vi att du läser den först.

Fristående uterum
Ett alternativ är att bygga ett helt fristående uterum som inte är anslutet till huset. Uterummet kan då läggas i en lummig och vacker del av trädgården och blir ett litet hus för sig. Många bygger dock i anslutning till huset, se ovan, eftersom det blir enklare att ansluta till befintlig infrastruktur, enklare att ta sig in/ut, osv.

Fristaende-uterum-viivilla
Bild: Vi i villa

Bygg inte för litet
Att bestämmas sig för hur stort du skall bygga är kanske inte det enklaste. Ofta har du ingen aning om hur rummet kommer att användas förrän i efterhand och då kan det vara för sent att ändra sig.

Ett generellt tips är att inte bygga för litet, ett uterum blir ofta väldigt populärt och används till många olika ändamål. Fundera också på vilka möbler du vill kunna placera inne i rummet, vill du ha både myshörna och matplats med utrymme för familj och gäster? Vill du ha en avdelning för växter och odling? Mät upp matbord och ev. soffa som du vill kunna placera in och bestäm storleken därefter.

Uterummets form
Formen på rummet kan göras på många sätt. Vill du lägga utrymmet med långsidan längs med husfasaden eller göra en tillbyggnad som sticker ut mer på tomten? Kom ihåg att ett inglasat uterum till vis del skuggar ljusinsläppet i ditt hus trots att det ofta är gjort till stor del av glas.

Standardmått ofta billigare
Innan du tar fram en färdig uterum ritning så kan det vara bra att ta kontakt med några leverantörer för att se vilka standardmått det finns på dörrar, fönster och glaspartier, takluckor, mm. Det är bra att hålla sig till standardmått om du vill dra ned på kostnaderna. Måttanpassade lösningar blir alltid dyrare.

Takformen
När du funderar på formen på uterummet är det också viktigt att tänka på vilket typ av uterumstak du vill bygga, kanalplast, glas eller takpannor? Vill du ha ett platt tak med lutning, s.k. pulpettak, eller vill du ha ett s.k. sadeltak (spetsig topp)?

 

uterum ritningar

Fundera på vad som passar ihop med ditt befintliga hus och välj takform därefter. Ett brutet sadeltak skapar mer rymd och blir allt populärare för uterum. Även valmade brutna tak är populära. Kontrollera gärna dina skisser med en konstruktör så att taklutningen och konstruktionen klarar påfrestningar från snö, väder och vind.

 

3. Byggnadsritningar

När du gör en ritning som skall lämnas in till byggnadsnämnden i samband med en bygglovsansökan är det viktigt att den är fackmässigt utformad och
att all nödvändig information finns med. Att bara lämna in en snabb skiss duger tyvärr inte längre, den kommer inte att bli godkänd.


Byggnadsnämnden ser direkt om ritningarna är fackmässigt utförda eller ej, och lämnar du in slarviga utförda handlingar kommer du få en begäran om att lämna in nya. Därmed drar bygget ut på tiden. Måste du anlita en fackman så lönar det sig att inte snåla på den punkten.

 

För ett tillbyggt uterum krävs följande ritningar:

 • Fasadritningar som visar det nya utrymmet och dess koppling till sin omgivning,
 • Planritning som visar rummets läge i relation till gränser, anslutande delar av huvudbyggnad, mått och ytor,
 • Situationsplan med intilliggande fastigheter synliga, avstånd till gränser, läge på tomten.
 • Beskrivning som anger t ex material, taklutningar, energiförsörjning, konstruktion, mm.

Det som måste finnas på varje ritning är:

 • Norrpil, dvs en pil som visar åt vilket håll norr ligger
 • Namnruta som anger fastighetsbeteckning, benämning på projektet, vad ritningen visar, skala, datum, revision, namn på de som ansvarar för ritningens utförande.

Minimikraven för en fackmannamässigt utförd ritning:

 • Den skall vara ritad med linjal eller datorbaserat ritverktyg
 • Den skall vara korrekt måttsatt
 • Den skall vara ritad i svart färg på vitt paper
 • Den skall vara i skala. Olika skalor gäller beroende på innehåll, läs nedan.
 • Nivåkurvor bör redovisas

Om du planerar att installera en eldstad i uterummet krävs

 • Anmälan via en särskild blankett som finns hos kommunen
 • Planritning med eldstadens placering
 • Eldstadens fabrikat
 • Sektionsritning på anslutning till rökkanal
 • Fasadritning som beskriver skorstenen sedd utifrån

Skalor på en ritning

Normala skalor för olika typer av innehåll på en ritning:

Situationsplan1:400 / 1:500
Planritningar (bygglov)1:100
Planritningar (byggritning)1:50
Fasader (bygglov)1:100
Fasader (detaljutformning)1:50
Takplan1:100 / 1:50
Detaljer1:1 / 1:5 / 1:10
Uppställningar1:50

 

Fortsätt med att göra ditt bygglov
Ta fram bygglovshandlingar, se separat artikel om vad som gäller för att lämna in ett komplett bygglov för uterummet.

Ta fram arbetsritningar/handlingar
Själva bygget kräver en bättre upplösning på handlingarna är bygglovet. Dessa kallas arbetshandlingar och omfattar i ett byggprojekt vanligen byggbeskrivningar (bygget, rummet, ytbehandlingen), förteckningar (handlings-och ritningsförteckningar), uppställningar (dörrar, fönster, garderober, sammansatta inredningar), detaljer (horisontella, vertikala), modeller (digitala, fysiska), kalkyler (kostnader, energibalanser, m fl), dimensioneringar (konstruktion, ventilation, mm), etc.

Detaljeringsgrad
Dessa handlingar skall ha sådan detaljeringsgrad att de kan användas för att beräkna pris och tid på projektet och därmed resultera i ett anbud från en eller helst flera entreprenörer.

 

ritningar-forhand-byggmentor
Bild: Byggmentor

Att göra ritningarna själv

Om du har erfarenhet av att ta fram fackmässigt utförda ritningar själv så går det självklart bra att göra det. För de flesta av oss är det däremot inget vi gör varje dag och då kan det vara nödvändigt att ta hjälp av någon med kunskap. Om du känner en konstruktör, ingenjör eller arkitekt kan du ju börja med att se om de kan hjälpa dig. Om inte så rekommenderar vi att du anlitar en arkitekt eller annan fackman.

Börja med en egen skiss
Många skisser är  nödvändigt som första steg innan du gör dina slutgiltiga ritningar. Varför inte sätta dig ner och börja skissa upp olika lösningar på hur du skulle vilja ha det? Skriv upp det som är viktigt för dig och försök placera ut detta skalenligt på en ritning.

Allt kan kanske inte ritas utan du behöver komplettera dina skisser med text. Det behöver inte alls vara så avancerat, det viktiga är att du har en ritning för ditt uterum som du/en fackman sen kan göra en korrekt version av när du väl har bestämt dig.

Får din inredning plats?
För att snabbt kunna avgöra om du får plats med vissa möbler osv. är det bra idé göra din skiss skalenlig. Det enklaste sättet att göra det på är att använda ett rutat papper och låta 1 meter i verkligheten motsvara 2 cm i ritningen (skala 1:50) eller ännu hellre 1 meter i verkligheten motsvara 5 cm i ritningen (skala 1:20), vilken är en skala som många inredningsarkitekter väljer för att rita och beskriva inredning, belysning, mm.

Program för att göra ritningarna själv

Ett annat sätt att ta fram motsvarande handlingar på är att använda dig av ett ritprogram för att lättare se hur slutresultatet kommer att bli. Sweet Home 3D är ett relativt enkelt och kostnadsfritt program som du kan använda för att rita uterum. Programmet gör digitala modeller och 3D-visualiseringar av ditt byggprojekt. Det finns en webbaserad version som du kan jobba i direkt på nätet eller så kan du välja att ladda ned programmet till din dator.

Programmet kräver inga förkunskaper och du kan lätt rita upp både 2D-ritningar och 3D-modeller av ditt uterum. Ett bra verktyg för att visualisera dina idéer och skapa en bygga uterum ritning utan att det kostar dig något.

uterum-arkitekt
Bild: Byggahus.se

Anlita en arkitekt

En arkitekt har all nödvändig kunskap för att skapa de ritningar och dokument som du behöver inför att ansöka om bygglov. Du kan lämna över hela jobbet med idéer, skisser och ritningar till arkitekten om du vill.

Fördelen med att anlita en arkitekt är att han/hon kan komma med smarta lösningar, idéer och förbättringar som du själv inte kommit på än. Det kostar givetvis en slant men för att få ett proffsigt resultat och snabbt utfört är det väl investerade pengar. Ett uterum innebär i de flesta fall en värdeökning på ditt hus och ett arkitektritat uterum kan göra stor skillnad.

Vad kostar det?
Vad kostar det att anlita en arkitekt? Om du har färdiga idéer och bra skisser på hur du vill att det skall se ut så behövs bara några timmars jobb för att rita upp det. En arkitekts timarvode varierar kraftigt med var du bor men räkna med minst 1000-1200 kr/h. Har du tur kan du komma undan med mindre än 5000 kr i arvode. 

Nästa steg

När dina ritningar är klara är det dags att lämna in dessa och söka bygglov för uterum. Läs mer om det i den här artikeln.