Attefallsreglerna, vad gäller för uterum?

Nu är det tillåtet att bygga upp till 30 kvm bygglovsfritt! Läs vår artikel om vad de nya Attefallshus reglerna betyder för dig som vill bygga ett uterum.

Attefallshus-regler
Bildkälla okänd

Vad är ett Attefallshus?

Ett Attefallshus är en ny typ av bygglovsfri komplementbyggnad som får byggas på en tomt där ett en- eller tvåbostadshus redan står uppfört. De nya byggreglerna gick igenom den 2 juli 2014. (Attefallshuset är uppkallat efter bostadsministern Stefan Attefall.)

 

Attefallshus regler

Ett Attefallshus får vara max 30 kvm stort, samt inte ligga närmare tomtgräns än 4,5 meter för att vara bygglovsbefriat. Vill du bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter så måste du ha grannarnas medgivande först.

Ett Attefallshus får vara max 4 meter i takhöjd och får lov att byggas i bostadshusets omedelbara närhet. Det måste dock vara fristående från huvudbyggnaden, annars räknas det som en tillbyggnad och då gäller andra regler för bygglovet (max 15 kvm för bygglovsfritt).

 

Banner-bygga-uterum-bok

Du kan uppföra flera stycken Attefallshus på din tomt, men den sammanlagda ytan får inte överstiga 30 kvm. Du kan alltså bygga 20 kvm uterum samt 10 kvm förråd om du skulle vilja det.

Attefallshus-uterum
Attefallshus från Skånska Byggvaror

Kombinera reglerna
Du kan också kombinera reglerna för Attefallshusen med reglerna för friggebodar och därmed kunna bygga en komplementbyggnad på max 30 kvm samt en friggebod på max 15 kvm, utan att du behöver söka bygglov.

Ansök om ett startbesked
Innan du får påbörja uppförandet av ditt bygge så måste du göra en anmälan till Byggnadsnämnden i din kommun och invänta ett startbesked.

1 Bildgalleri 100 uterum

De nya reglerna innebär också att du får lov att bygga även om det enligt detaljplanen inte är tillåtet. Detta innebär exempelvis att du får lov att bygga på prickad mark (under förutsättning att där redan finns en huvudbyggnad) eller större än vad detaljplanen anger.

 

Hur får ett Attefallshus användas?

Ett Attefallshus är en mångsidig byggnad med stora möjligheter. Det får användas som självständig permanentbostad eller fritidshus och kallas då för ett komplementbostadshus. Det kan också användas som kompletterande byggnader som t.ex. garage, förråd, växthus, uterum, gäststuga, bastu eller båthus.

Attefallsreglerna
Attefallshus 25 kvm från Willab

Attefallshus som uterum

För dig som vill bygga ett lite större uterum utan att behöva söka bygglov, är ett fristående uterum som faller under reglerna för Attefallshus ett utmärkt val. Ett fristående uterum är alltså inte vägganslutet utan står fritt för sig själv på tomten. Det får dock lov att byggas i direkt närhet till ditt bostadshus och kan således ge intryck av att vara en tillbyggnad ändå.

Flera uterumsleverantörer erbjuder idag färdiga byggsatser på upp till 30 kvm som du monterar själv enligt utförliga anvisningar. På så sätt kan du snabbt och enkelt komma igång med ditt uterum.

Billiga-attefallshus
Attefallshus från Skånska Byggvaror

 

Tillbyggnad på max 15 kvm utan bygglov

De nya byggreglerna innebär också att du får göra en tillbyggnad på ditt befintliga bostadshus på max 15 kvm utan att söka bygglov. Du kan alltså bygga ett vägganslutet uterum utan att söka bygglov, vilket tidigare inte var möjligt.

 

Mer om bygglov för uterum:
Läs vår stora guide här

Läs mer om Attefallshus här:
Om Attefallshus på Wikipedia
Om Attefallshus på Boverket